Kinesitherapie

Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie of fysiotherapie is een beschermd paramedisch beroep dat problemen met het steun- en bewegingsapparaat behandelt door middel van oefeningen of fysische therapieën. Een belangrijk basisgegeven is dat de patiënt door middel van gerichte oefeningen samen met de therapeut aan zijn herstel werkt.

De kinesitherapeut richt zich op het behoud en het verbeteren van de kwaliteit van het bewegen. Artsen en kinesitherapeuten werken elk vanuit hun eigen benaderingswijze, waardoor ze elkaar aanvullen. De kinesitherapeut werkt dus vaak op basis van een medisch voorschrift.

Hoe gaan we te werk bij kinesitherapie?

De aanpak van iedere patiënt is verschillend naargelang van de klachten. Wij baseren ons in eerste instantie op de informatie die uw arts meegegeven heeft. Daarnaast doen wij een uitgebreid kinesitherapeutisch onderzoek alvorens we in overleg met u een specifieke behandeling opstarten.

De behandeling kan bestaan uit massages, gymnastiek, spierversterkende oefeningen, ademhalingsoefeningen, hartrevalidatie, enzovoort. De nadruk ligt op actieve oefentherapie waarbij u door de juiste bewegingen zelf uw lichaam herstelt. We beschikken over een aantal trainingstoestellen die gebruikt kunnen worden voor kracht-, uithoudings- of coördinatietrainingen.

Voor wie is kinesitherapie bedoeld?

Kinesitherapie wordt onder meer toegepast bij volgende klachten:
- verstuikingen, fracturen
- gewrichtspijn, gewrichtsblokkeringen
- spier- en peesaandoeningen
- ligamentaire letsels
- overbelastingsletsels
- revalidatie na operaties
- verlammingen
- neurologische syndromen
- aandoeningen van hart, longen en bloedvaten

Kinesitherapie is ook een hulp bij:
- pre- en postnatale begeleiding
- begeleiding van ouderen (blijven bewegen, valpreventie)
- begeleiding van psychiatrische patiënten
- bewegen bij obesitas

Over ons

Groepspraktijk Goetynck is een collectief van vier kinesisten met elk hun eigen specialiteiten en specifieke kennis van bijzondere behandelingsmethoden. Elke patiënt komt bij een van ons terecht, maar de problemen worden altijd in overleg besproken en iedereen reikt vanuit zijn expertises mogelijke oplossingen aan.

Terugbetaling

Kollin Goetynck is erkend osteopaat bij alle ziekenfondsen. Dat betekent dat u recht heeft op 10 euro terugbetaling per sessie, met een maximum van 5 sessies per jaar. Enkel bij de Liberale Ziekenfondsen zijn 6 sessies toegelaten. Die sessies kunt u echter niet cumuleren met andere behandelingen, zoals acupunctuur of chiropraxie.

Contactgegevens

Halledreef 19E
9990 Maldegem
050 71 35 69

Contacteer ons via e-mail